Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Polish Society of Endocrinology


   

Przyjaciele
Polskiej Endokrynologii

 

17-20.11.2016 - Wrocław

19 kurs ESE

szczegóły

 


Informujemy o możliwościach starania się o stypendia UEMS dla młodych endokrynologów.
Jest duża szansa uzyskania stypendium do 18 000 Euro na pobyt do 6 m-cy (vide załącznik)

 


 

Obecny IF Endokrynologii Polskiej za 2014 r. = 1,121.
Apelujemy o zgłaszanie do druku w Endokrynologii Polskiej naszych najlepszych prac i cytowanie w swoich pracach drukownych w innych czasopismach publikacji z Endokrynologii Polskiej z dwóch ostanich lat.
Proszę używać skrót Endokrynol Pol a NIE Pol J Endocrinol.

 


 

 

Berlin-Chemie Menarini


www.ipsen.com/

Plakat_nagrody_Ipsen


Merck serono

Novartis
Poland Sp. z o.o.